Uwagi dla Użytkowników


System Slawistycznej Bibliografii Literackiej i Komparatystycznej (SBLiK) składa się z zespołów bibliograficznych rodzimych, to jest specjalnie dla niego przygotowanych (np. Emigrantologia, Zagraniczna bibliografia polskiego Renesansu i Baroku) oraz z połączeń do baz istniejących w internecie.
Pola koloru szarego są na razie nieaktywne. Wskazują one miejsca zaplanowane do rozbudowy Systemu i zostaną aktywowane, gdy otrzymają swój materiał bibliograficzny. Przewiduje się również, w miarę potrzeb, dodawanie kolejnych tego typu pół, gałęzi do Systemu SBLiK.
Ogólna zasada organizacji Systemu SBLiK jest taka, że poszczególne opisy bibliograficzne mogą być podpinane jednocześnie do różnych baz w ramach SBLiK, w zależności od merytorycznej oceny przedmiotu, zagadnienia, którego opis dotyczy, lub którego dotyczy tekst będący istotą jego głównego zainteresowania.
Jeżeli baza zamieszczona w Systemie SBLiK ma status rodzimej, wówczas jej przeszukiwanie odbywa się na poziomie tego zagłębienia w niej, na którym znajduje się obecnie użytkownik, np. ze strony głównej przeszukiwane są wszystkie bazy rodzime, a ze strony konkretnej bazy (np. Emigrantologii) operacja prowadzona jest tylko w bazie dotyczącej tego działu.
Jeśli System SBLiK jedynie łączy się z inną bazą istniejąca w internecie, wówczas obowiązują zasady funkcjonowania (w tym przeszukiwania) ustalone dla tego systemu zdalnego.
Przeszukiwanie w Systemie SBLiK odbywa się według ciągu znaków tego alfabetu, który został wprowadzony do pola wyszukiwania. Oznacza to m.in., iż znaki łacińskie nie są przy przeszukiwaniu konwertowane na znaki tzw. grażdanki i odwrotnie
Collegium Columbinum