O projekcie


Miejsce to jest warsztatem pracy Komisji Słowiańskiej Bibliografii Komparatystycznej i Literaturoznawczej, którą powołał z inicjatywy prof. dra hab. Lucjana Suchanka w dniu 13.09.2008 Międzynarodowy Komitet Slawistów w trakcie XIV Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Ohrydzie (Republika Macedonii), obradujący w dniach 10-17.09.2008. Przewodniczącym Komisji jest prof. dr hab. Wacław Walecki (Uniwersytet Jagielloński). Przedmiotem zainteresowania, jak również prac Komisji jest gromadzenie oraz udostępnianie informacyj, a także koordynowanie, inspirowanie i własne prowadzenie badań z zakresu slawistycznej bibliografii podmiotowej i podmiotowej o charakterze komparatystycznym i wewnątrznarodowym w odniesieniu do literaturoznawstwa tudzież kulturoznawstwa. Objawia się to poprzez scalanie na tej witrynie internetowej informacji istniejących i tworzenie nowych, aby była ona punktem wyjścia dla całej bibliografii słowiańskiej. Komisja zwraca się do wszystkich zainteresowanych osób i instytucyj z prośbą o kontakt we wszelkich sprawach będących przedmiotem naszego opisanego wyżej pola działania (waclaw.walecki@uj.edu.pl). System i jego Bazy rodzime, po osiągnięciu wersji 1.0, dofinansowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego są obecnie w stadium stałego rozwoju.Collegium Columbinum