Emigrantologia


Emigrantologia to dziedzina wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym, obejmująca piśmiennictwo emigrantów w obrębie takich nauk, jak historia, kulturologia, literaturoznawstwo, filozofia i myśl polityczna, językoznawstwo, religioznawstwo, historia sztuki i inne. Przedmiotem jej zainteresowania jest zjawisko o zasięgu światowym, z przyczyn historycznych i politycznych szczególnie znaczące w krajach słowiańskich, zwłaszcza w odniesieniu do Polski i Rosji. Termin emigrantologia wprowadził do obiegu naukowego prof. dr hab. Lucjan Suchanek na XII Międzynarodowym Kongresie Slawistów w Krakowie w 1998 roku.

Redaktor

- red. nauk. prof dr hab. Lucjan Suchanek, opracowanie informatyczne: Kaja Stompór
Trwa ładowanie...


Collegium Columbinum